a2d architecture2design

Over a2d architecture2design

VISIE

“It’s all about people”

De mens vormt het centrale uitgangspunt in al onze projecten. Zonder mens geen architectuur. De mens wordt daarbij niet beschouwd als iets statisch, maar als een dynamisch gegeven dat continu in beweging is en steeds nieuwe relaties aanknoopt (people flow, connect and interact). In onze architectuur streven wij naar een platform voor deze menselijke interactie in al haar facetten, variërend van heel intiem (woning) naar publiek (scholen).

4 BASISWAARDEN VORMEN HET DNA VAN A2D:

RESPECT: tegemoetkomen aan individuele noden van de mens. Respect voor het individu; steeds gekaderd in een grotere maatschappelijke context, rekening houdend met het cultureel kader, en steeds kritische reflectie t.o.v. natuurlijke aspecten (landschap).

INNOVATIE: vernieuwende visies en oplossingen vormen de fundamenten van een kwalitatieve architectuur. Elk project is op maat van het individu ontworpen en is een logisch gevolg van verschillende randvoorwaarden. Het unieke gegeven van deze factoren vormt voor elk project een nieuwe uitdaging die leidt tot innovatief ontwerpen.

SCHOONHEID: betrachten we in onze design door een subtiele dialoog te creëren tussen mens, natuur en cultuur. Uitgepuurde vormentaal naargelang noden en behoeften van ieder individu. Architectuur ‘plooit’ zich rond de mens, als materialisatie van het innerlijke. We zoeken ‘de ziel’ van de architectuur op.

GEZELLIGHEID: omdat menselijke beleving voorop staat in al onze projecten, streven we naar een ‘gezellige’ architectuur waar het aangenaam vertoeven en ontmoeten is. Soberheid in architectuur –als facilitator voor menselijke interactie.  Aan levenskwaliteit bijdragen via deze architectuur.

Openstaande vacatures

Vacatures geplaatst door a2d architecture2design

Geen actuele vacatures.

Sector
Architectenbureau