Buro Kiss BV

Over Buro Kiss BV

Buro Kiss wordt geleid door Kobe Stroobants. Het is een jong structureel ontwerpbureau uit Brussel waar desalniettemin 20 jaar ervaring in architectuur, stedenbouw en structuur samensmelt. Wij manifesteren ons tussen architectuur- en ingenieurskunsten. Buro Kiss opereert veelal binnen een team, met architecten, kunstenaars en aannemers om antwoorden te bieden op specifieke bouwgerelateerde vragen. Die vragen zijn tot nu toe van allerlei aard: hoe blijft een artistieke constructie staan, op welke manier bouwen we op een afgelegen locatie, hoe kunnen we een gebouw goedkoper bouwen, op welke manier kunnen we sneller bouwen? De vraag rond circulariteit belangt ons aan en zien we als één van de uitdagingen binnen een complex ethisch kader.

Buro Kiss tracht bij te staan in het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken in de bouw en voornamelijk de renovatie en dit met een creatieve en kritische geest. De vraagstukken zijn structureel of technisch van aard en bevatten steeds enige complexiteit. De oplossingen die wij bieden trachten eerlijk te zijn. Dat wil zeggen dat we deze toetsen aan bepaalde ethische, esthetische en economische waarde. Om dit te betrachten houden we een kritische houding aan tegenover bestaande oplossingen, dewelke niet altijd onze waarde onderschrijven. Buro Kiss probeert op een uiterst creatieve manier na te denken zonder gebonden te zijn aan een kant-en-klaar systeem.

Buro Kiss staat voor Keep It Straight and Simple. Elk vraagstuk heeft vele oplossing, elke oplossing kan worden afgetoetst aan de hand van vele criteria alvorens de juiste te kiezen. Wij proberen met open geest de antwoorden af te wegen en resoluut te kiezen voor een straight-forward structureel of technische antwoord die weinig schade berokkend aan de natuur, niet nu en ook niet in de toekomst. De economische haalbaarheid is tevens van belang en deze kan worden gegarandeerd door de oplossing eenvoudig of simpel te houden in uitvoering en gebruik. Dit laatste is belangrijk en kan enkel worden behaald wanneer er vanaf het begin tot aan het einde als een team wordt samengewerkt door de verschillende medespelers.

Buro Kiss ondersteunt het onderzoek naar oplossingen door middel van nieuwe softwaremethodes en 3D. Aan de hand van gevorderde softwarematige studies met onder meer Grasshopper, RFEM pakketten en het uiteindelijk ruimtelijk voorstellen door 3D printing of maquette worden verschillende antwoorden vergeleken, getest en voorgesteld zodat deze aan alle ethische en esthetische eisen voldoen. Buro Kiss is bedreven in digitalisering en is volledig paperless, enkel in het onderzoek wordt papier gebruikt als deel van de studie, bv maquette onderzoek.

Openstaande vacatures

Vacatures geplaatst door Buro Kiss BV

Geen actuele vacatures.

Sector
Architectenbureau