De Beenhouwer + Léonard Architecten

Antwerpen

Over De Beenhouwer + Léonard Architecten

Voor de Beenhouwer + Leonard Architecten betekent samenwerken een meerwaarde. Het bundelen van kennis, specialisatie en positieve ervaringen is voor ons een impuls om betere kwaliteit af te leveren. Via dialoog en onderzoek wordt getracht alle potenties van het project, ongeacht de schaal, maximaal te benutten, binnen de grenzen van vooropgestelde budgetten.

Een opgave loskoppelen van de voorgeschreven clichés, de wensen van de bouwheer afstemmen op wat haalbaar is, maar toch het avontuur niet schuwen. De dialoog zoeken en samen met de bouwheer en alle andere betrokkenen en een zo creatief mogelijk parcours afleggen, dat is voor ons de uitdaging van elk project. 

Per project wordt er een onderzoek gehouden naar de bepalende factoren van de omgeving, alsook het programma en budget van de bouwheer. De uitdaging is bestaande kwaliteiten te gebruiken en nieuwe kwaliteiten te realiseren. Hieruit vloeien de hoofdlijnen voort die het concept zullen bepalen. Architectuur zien we niet als het verzinnen van vormelijke verhalen, maar wel als het organiseren van ruimtelijke eisen en wensen. 

We zoeken steeds met één welbepaalde ingreep of actie een helder en duidelijke antwoord te bieden aan de gestelde problematiek. Deze werkwijze wordt consequent aangehouden gedurende de verdere stappen van het ontwerp- en bouwproces. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan een logische constructieve opbouw en een degelijke detaillering. Een beperkt materiaalpallet en een sobere uitstraling gaan samen met een budgetvriendelijke architectuur. 

 

 

Openstaande vacatures

Vacatures geplaatst door De Beenhouwer + Léonard Architecten

Geen actuele vacatures.

Sector
Architectenbureau
Opgericht in
2006
Locatie
Antwerpen