BUREAU GODDEERIS ARCHITECTEN

Over BUREAU GODDEERIS ARCHITECTEN

BGAV begeleidt totaalprojecten in de private sector en spitst zich daarin toe op drie belangrijke en evenwaardige pijlers: residentiële woningbouw, appartementenbouw en KMO-bouw. Dat drieluik is een heel bewuste keuze omdat we sterk geloven in de kracht van kruisbestuiving. Als je je zowel voor projecten van grote als kleine schaal engageert, kan je daar veel knowhow uit putten.

Voor BGAV is iedere opdracht uniek: omwille van het terrein, de doelstelling en het bouwprogramma van de bouwheer en het beschikbare budget. We vertrekken altijd vanuit een stedenbouwkundig geheel, dat we gaandeweg verfijnen tot in de kleinste details. BGAV is en blijft een architectenbureau, maar zorgt voor een totaalbegeleiding van het hele project, van haalbaarheidsstudie tot budgetcontrole en dit onder het motto: kwaliteit op tijd en binnen het budget.

BGAV is een polyvalent, ontwerp- en uitvoeringsmatig gericht architectenbureau met ervaring op diverse schaalniveaus, van interieur tot stadsontwerp. BGAV denkt in alle projecten na over de verpakking van de inhoud. Deze zoektocht naar het behuizen van het programma is een continuïteit in ons werk. Idealiter vormt de inhoud de verpakking en omgekeerd. Onze projecten hebben een kruisbestuiving : een woning wordt een industriële machine en een kantoor een gezellige woonkamer

BGAV is ervan overtuigd dat de beste oplossingen ontstaan vanuit een zekere vorm van schaarste, zij het in tijd, in ruimte, in budget of in andere factoren. Het is logisch dat hard werken hierbij loont. BGAV wil onbevangen kunnen zoeken en werken naar bastaardvormen, eerder dan naar typologieën, naar logica en gebouwde economie, maar steeds ook naar ruimtelijkheid en verrassingen.

BGAV zoekt kwaliteit in verschillende pistes en varianten, in een sfeer van kruisbestuiving en onderzoek. Alles is hierbij relatief, gerelateerd aan al de rest. Het vergt inspanning, kennis en een frisse kijk om te blijven zoeken naar samenhang en boeiende verbanden. We trachten door de uiteenlopende projecten heen te leren en toepassingen te perfectioneren. Zo zoeken we naar de Darwinistische inslag in onze architectuur : verbetering door natuurlijke selectie. Economie van de middelen impliceert hier een maximalisatie van alle aanwezige conflicten, randvoorwaarden en programma’s tot een uitgekiend geheel. Architectuur als gebalanceerde probleemvormgeving. BGAV combineert de ambachtelijke verworvenheden en de pret-van-het-maken met een immer versnellende bouwrealiteit.

Een architecturaal project ontstaat terwijl het een groot aantal uitdagingen oplost, een architectuurproject creëert een omgeving die gunstig is voor menselijke activiteit, de kwaliteit van ons leven, de kracht van onze herinneringen, het belang van onze interpersoonlijke uitwisselingen, het lezen van de omgeving, van al deze momenten worden we bewust in onze emoties.

Openstaande vacatures

Vacatures geplaatst door BUREAU GODDEERIS ARCHITECTEN

Geen actuele vacatures.

Sector
Architectenbureau